Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chodlu
ul. Partyzantów 24
24-350 Chodel

Chodel, dnia 17.09.2013 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodlu informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego nr POKL -03/2013 z dnia 05.09.2013r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia następujących kursów zawodowych:

1.Spawacz metodą TIG i MAG” zgodnie z obowiązującymi przepisami

2. Kurs wózków jezdniowych” zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu swoją ofertę złożyło trzech Wykonawców, jednakże zaproponowane oferty przewyższają środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zamówienia, w związku z czym Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania.

Procedura wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro netto zostanie niezwłocznie wznowiona.

Zuzanna Ceran
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Otrzymują:

  1. dla kadr.pl Dorota Podymniak
    ul. Powstańców Warszawy 40, 05-092 Łomianki

  1. „AGA MAR” Usługi Spawalnicze i Szkoleniowe
    Piotr Janczarek Wymysłówka 8, 24-200 Bełżyce

  1. SANNORT Sp.z.o.
    ul. Ożarowska 75, 27-600 Sandomierz

 

[Dokument do pobrania]

 

2

1
"EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.